П’ятниця, 29 листопада 2019 року № 93 (19740)
http://silskivisti.kiev.ua/19740/print.php?n=44105

Ознаки продуктивності корови

ПОРІД великої рогатої худоби досить багато. Тільки в Україні за реєстром нараховується близько двадцяти. І все ж переважають симентальська, лебединська, червона степова та білоголова українська, костромська, холмогорська та деякі інші породи, які добре зарекомендували себе в умовах Лісостепу, Степу та Полісся, а також Закарпаття.

Щоб мати молочну корову, господарі шукають певну породу або вирощують корову з телички від явно доброї корови. І не помиляються. Потомство породистої худоби зазвичай успадковує материнські ознаки екстер’єру, продуктивність, жирність молока, навіть масть. Відхилень тут майже не буває.

А як розпізнати телицю, з якої була б хороша корова, якщо її одну продають на базарі? Тут без певних знань не обійтись. І хоч більшість тих ознак, як кажуть, простонародні, взяті з життя, з практики господарювання, певна їх частина відповідає дійсності й може бути правильним орієнтиром.

Кожна порода ВРХ має свої ознаки будови екстер’єру, форми голови, відростання рогів, маси вимені, а також масті. Але є й спільні особливості, скажімо продуктивності, притаманні майже всім породам. Бо якщо в корови вим’я як кулачок, така корова за удій відро молока не дасть. Корова з глибоким провислим животом завжди даватиме молока більше, ніж з підтягнутим. Інша річ, яка жирність того молока.

Є й інші природні породні прикмети продуктивності корови. Це, зокрема, наявність на животі так званих молочних кишень (чим вони глибші, тим краще), молочних артерій, які теж явно виступають, особливо, коли корова не подоєна. Також приплюснуте відходження хвоста, що свідчить про підвищену жирність молока, крім, скажімо, симентальської породи. Короткі й тупі роги — теж ознака належної продуктивності, хоча молоко може бути невисокої жирності.

Це — у корів. А в телиць? Як визначити, чи буде з неї добра корова?

Деякі з цих ознак помітні і в телиці, навіть піврічної телички. Скажімо, те саме приплюснуте відходження хвоста, наявність і глибина молочних кишень, величина вимені й дійок, зрештою, схожість екстер’єру з материнською породою. Якщо ці ознаки явні й збігаються, значить, з такої телички буде хороша корова. І навпаки, якщо молочних кишень не відшукати, а при дотику до вимені чи дійок теличка горбиться і підтягує живіт, молочної корови з неї не вийде.

Ще однією ознакою молочної продуктивності є будова профільного екстер’єру. Якщо він сплюснутий — тварина продуктивна, округлий — ні. Молоко може бути жирне залежно від породи, але його небагато.