П’ятниця, 22 травня 2020 року № 37 (19785)
http://silskivisti.kiev.ua/19785/print.php?n=45556

  • Запитання — відповідь

Відпустка за свій рахунок

Ліна ПАСЬКО.

«Чи продовжується відпустка за свій рахунок, якщо на її період випали святкові дні?» — запитує Федір М. із села Станіслав Білозерського району Херсонської області.

ВІДПОВІДНО до статті 26-ї Закону України «Про відпустки», від 15 листопада 1996 року за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, але не більш як 15 календарних днів на рік.

Відпустка без збереження заробітної плати може бути надана за бажанням працівника на підставі письмової заяви, у якій мають зазначатися сімейні обставини чи інші причини, які спонукають до такої відпустки. Після розгляду заяви роботодавцем видається відповідне розпорядження (наказ). Надання ж такої відпустки за ініціативою роботодавця чи примусово законодавством не передбачено.

Згідно зі статтею 78-ю Кодексу законів про працю України, святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не зараховуються. Однак це не стосується відпусток без збереження заробітної плати — їх не подовжують на кількість святкових і неробочих днів, які припадають, власне, на час відпустки.

Зауважимо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року внесено зміни, у тому числі до Кодексу законів про працю України і Закону «Про відпустки». Зокрема, у статті 26-й зазначеного Закону і у частині третій статті 84-ї Кодексу вказано, що у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» час перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не входить до загального терміну (тобто встановленого законом — не більш як 15 календарних днів на рік). Себто працівник за згодою роботодавця може піти у відпустку без збереження заробітної плати на весь час дії карантину. Однак навіть після його закінчення і виходу на роботу він усе ж матиме право на відпустку без збереження заробітної плати терміном 15  календарних днів.